kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty

poprostukwiaty.pl

kwiaciarniaonline.com.pl

kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Kwiaciarni Internetowej kwiaciarniaonline.com.pl

ver. 3/2022, 02.11.2022 r.

Poniżej szczegółowo opisujemy zasady funkcjonowania Kwiaciarni Internetowej kwiaciarniaonline.com.pl. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z usług naszej kwiaciarni internetowej i określa zasady korzystania z niej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu kwiaciarniaonline.com.pl.

Informacje zawarte w Regulaminie mogą wydawać się drobiazgowe, ale wymagają tego od nas przepisy prawa. Staraliśmy się też na ile to możliwe uprościć formalny język, jednak gdybyś miał jakiekolwiek pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Nasza kwiaciarnia Internetowa dostępna jest pod adresem internetowym https://kwiaciarniaonline.com.pl i należy do Po Prostu Kwiaty Spółki Cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5862341090, REGON 382326412.

 

§ 1

Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie Kwiaciarni Internetowej kwiaciarniaonline.com.pl pojęcia należy rozumieć:

1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2. Godziny realizacji zamówień – czas, w którym Sprzedawca realizuje Zamówienia opublikowany na stronie internetowej:  https://kwiaciarniaonline.com.pl/kontakt.   

3. Klient Kwiaciarni Internetowej kwiaciarniaonline.com.pl (zwany dalej „Klientem”) – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. W koszyku istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

5. Kwiaciarnia Internetowa kwiaciarniaonline.com.pl (zwana dalej „Sklepem”) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://kwiaciarniaonline.com.pl.

6. Operator płatności – PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, spółka obsługująca płatności dokonywane przez  Klientów w Sklepie.

7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

9. Punkt Odbioru Osobistego – miejsce, w którym Produkty są dostępne do osobistego odbioru przez Klienta. Wykaz punktów wskazany jest w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

10. Regulamin Kwiaciarni Internetowej: kwiaciarniaonline.com.pl (zwany dalej „Regulaminem”) – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży na odległość z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

11. Sprzedawca – Po Prostu Kwiaty Spółka Cywilna z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 112c/18, NIP 5862341090, REGON 382326412.

12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

§ 2

Kontakt

W tym paragrafie znajdziesz informacje, które umożliwiają szybki kontakt z pracownikami naszej kwiaciarni. Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godzinach realizacji zamówień.

1. Punkty Sprzedawcy, pod którym realizowane są Zamówienia:

- ul. Kilińskiego 9 U2B, 80-452 Gdańsk (os. Stary Browar),

- ul. Stara Stocznia 10/4, 80-868 Gdańsk (os. Brabank),

2. Adresy e-mail Sprzedawcy do kontaktu: kwiaty@kwiaciarniaonline.com.pl – adres do kontaktu z sprawie Zamówień złożonych w Sklepie.

3. Numery telefonów do Sprzedawcy: +48 602-550-880, +48 668 220 368.  

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 50 1140 2004 0000 3102 7894 5903 (mBank).

 

§ 3

Wymagania techniczne

Poniżej prezentujemy informacje, które opisują czego potrzebujesz, aby móc robić zakupy w naszym sklepie.

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:  

a. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (m.in. Chrome, Safari, FireFox),

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. numer telefonu komórkowego/stacjonarnego,

d. włączona obsługa plików cookie.

 

§ 4

Produkty

Dokładamy wszelkich starań, aby ostateczny produkt wyglądał jak na zdjęciu, jednak są sytuacje, w których możemy nie mieć na to wpływu. Jeżeli któryś z elementów bukietu lub kompozycji jest dla Ciebie szczególnie ważny, daj nam znać podczas składania zamówienia.

1. Z uwagi na charakter oferowanych produktów i sezonowość występowania niektórych kwiatów, ostateczny Produkt może nieznacznie różnić się od wskazywanego na zdjęciu. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania kolorystyki, wzoru oraz wielkości wybranego Produktu.

 

§ 5

Zasady składania Zamówień

W tym paragrafie znajdziesz wszystkie informacje, które opisują zasady składania zamówień w naszym sklepie. Zwróć szczególną uwagę na terminy realizacji zamówień oraz dane wymagane do jego złożenia.

 

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień nie wymaga zakładania konta w Sklepie.

2. Złożenie Zamówienia możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych oraz adresowych umożliwiających realizację Zamówienia (m.in. imienia oraz nazwiska Klienta, adresu e-mail Klienta, numeru telefonu Klienta, adresu odbioru lub dostawy Zamówienia).

3. Ceny w Sklepie podawane są w polskich złotych, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) oraz obowiązują w momencie składania Zamówienia.  

4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz ewentualny koszt dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Zamówienia realizowane są najwcześniej w kolejnym dniu roboczym w Godzinach realizacji zamówień. Realizacja w dniu złożenia Zamówienia wymaga odrębnych ustaleń (preferowane: telefoniczne) poza ścieżką dostępną bezpośrednio w Sklepie.

6. W sytuacji, gdy charakter przedmiotu umowy nie pozwala, na wcześniejsze obliczenie wysokości ostatecznej ceny (np. w sytuacji realizacji Zamówienia z kwiatów wybranych na indywidualne zamówienie), informacja o tym fakcie będzie podana w Sklepie przy opisie Produktu. W takiej sytuacji realizacja zamówienia wymaga odrębnych ustaleń (preferowane: telefonicznie) poza ścieżką dostępną bezpośrednio w Sklepie.

7. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. przejść do adresu internetowego Sklepu,

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,

c. kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

d. wskazać liczbę zakupywanych Produktów,

e. uzupełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie lub wybór następujących pozycji:

- imię i nazwisko kupującego,

- nazwa firmy (opcjonalnie),

- adres zamieszkania kupującego,

- numeru NIP firmy (opcjonalnie),

- metoda wysyłki (formularz wskazuje możliwość odbioru osobistego oraz koszty dostawy do poszczególnych dzielnic miasta; dzielnicę definiujemy na podstawie mapy dostępnej w portalu trójmiasto.pl pod adresem: https://mapa.trojmiasto.pl/#/map/-93.57,84.96,1,b,0;1;24;37,

- jeżeli adres wysyłki jest odmienny od adresu kupującego (zakup dla osoby trzeciej) należy odznaczyć checkbox „Wyślij na adres kupującego” i uzupełnić pola dotyczące odbiorcy Zamówienia oraz adresu dostawy Produktu (imię, nazwisko, adres dostawy),

- numer telefonu zamawiającego,  

- adres e-mail zamawiającego,

- datę odbioru lub dostawy Zamówienia,

- preferowana godzina odbioru lub dostawy Zamówienia.

f. w przypadku zakupu Produktu i skorzystania z opcji dostawy (zakup dla osoby trzeciej), wymagane jest uzupełnienie następujących pozycji Formularza zamówienia:

- numer telefonu do odbiorcy Zamówienia,

- opcjonalnie: treść bileciku/życzeń/kondolencji dołączanych do Zamówienia

8. Po uzupełnieniu wszystkich danych Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych (w razie konieczności ich uzupełnienia wybrać przycisk „Wróć”) i wybrać przycisk „Złóż zamówienie”.

9.Po złożeniu Zamówienia Klient ma obowiązek jego opłacenia na stronie Operatora płatności.

10. Jeżeli podczas składania Zamówienia Klient uzupełni pola: nazwa firmy oraz numer NIP Sprzedawca wystawi fakturę VAT na wskazane dane, którą prześle Klientowi w ciągu 7 dni na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

11. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę jest jego skuteczne opłacenie.

12. Dostawa Produktów na miejsce wskazane przez Klienta świadczona jest przez Sprzedawcę lub podmiot przez Niego wybrany.  

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie Produktu wynikające z podania przez Klienta błędnych danych odbiorcy, nieobecności odbiorcy pod podanym adresem albo nieuzasadnionej odmowy przyjęcia Produktu.

14. W przypadku skorzystania z opcji dostawy Produktu i niewskazania numeru telefonu do odbiorcy, Sprzedawca podejmie jednorazową próbę dostarczenia Produktu w godzinach wskazanych przez Klienta. W przypadku nieobecności odbiorcy na miejscu, Produkt zostanie zwrócony do najbliższego od adresu dostawy Punktu Odbioru Osobistego. Ewentualna kolejna dostawa Produktu będzie wymagała uiszczenia przez Klienta dodatkowej opłaty za dostawę. 

15. W przypadku skorzystania z opcji dostawy Produktu i nieuzasadnionego nieprzyjęcia Produktu przez odbiorcę, Produkt zostanie zwrócony do najbliższego od adresu dostawy Punktu Odbioru Osobistego. Zaistniała sytuacja nie stanowi przesłanki do zwrotu przez Sprzedawcę należności za Zamówienie.

 

§ 6

Zasady zwrotu produktu

Według naszej najlepszej wiedzy jako jedyni udzielamy gwarancji na kwiaty użyte do naszych bukietów oraz kompozycji.

1. Zgodnie z zapisami art. 38 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi składającemu Zamówienie na odległość, którego przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (np. kompozycja kwiatowa, stroiki świąteczne i okolicznościowe) oraz rzecz mająca krótki termin do użycia (np. bukiet z kwiatów ciętych, flower box, kwiaty na cmentarz), nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Zamówienia realizowane przez Sklep objęte są 24 godziną gwarancją w sytuacji znaczącego pogorszenia się stanu Produktu obejmującej m.in. utratę turgoru przez kwiaty lub liście użyte do wykonania Produktu.

3. W przypadku rezygnacji lub odstąpienia od umowy przed dniem realizacji Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do potrącenia opłaty 1,9% środków wpłaconych przez Klienta. Wysokość opłaty wynika z prowizji pobieranej przez Operatora płatności.  

 

§ 7

Zasady składania reklamacji

Jeżeli dostarczone kwiaty nie spełniają Twoich oczekiwań poinformuj nas o tym (najlepiej telefonicznie). Naszym celem jest przede wszystkim Twoje zadowolenie.

1. Reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Sklep Zamówienia Klient może zgłosić:

a. osobiście w Punkcie Odbioru Osobistego

b. telefonicznie pod numerami telefonów: +48 602-550-880 lub +48 668 220 368,

c. e-mailem na adres: kwiaty@kwiaciarniaonline.com.pl.

2. W sytuacji złożenia reklamacji w trybie wskazanym w § 7 ust. 1 pkt a i b sposób poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji będzie ustalony indywidualnie.

3. W sytuacji złożenia reklamacji w trybie opisanym w § 7 ust. 1 pkt c o rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany zwrotnie na adres e-mail.

4. Czas odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni, chyba że zaistniały okoliczności wymagające przeprowadzenia szerszej analizy zgłoszonego nienależytego wykonania usługi.

 

§ 8

Dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta podawane w Formularzu zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z realizacją Zamówienia oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i może nastąpić wyłącznie za jego zgodą i według jego uznania. Brak podania danych osobowych w Formularzu zamówienia uniemożliwia świadczenie przez Sklep usług – w tym realizację Zamówienia.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2022 r. do odwołania.  

kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty
kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty
kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty

Regulamin sklepu

kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty
kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty
kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty
kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty
kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty
kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty

+48 668-220-368

+48 602-550-880

kwiaty@kwiaciarniaonline.com.pl

KWIATY
NA CMENTARZ

FLOWER BOXY

PRZEWODNIK 
JAK ZŁOZYĆ ZAMÓWIENIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN SKLEPU

KONTAKT
I DOSTAWA

O NAS

BUKIETY

STRONA GŁÓWNA

Sklep kwiaciarniaonline.com.pl należy do Po Prostu Kwiaty Spółka Cywilna ul. Legionów 112c/18, 81-472 Gdynia NIP: 586-234-10-90, REGON: 382326412. Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Nasi partnerzy zbierają dane i używają plików cookie do personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności. Kliknij tutaj i dowiedz się jak nasza strona i Google zbierają oraz wykorzystują te dane.

Gdańsk Centrum, Stare Miasto

Gdańsk Wrzeszcz

ul. Stara Stocznia 10/4

ul. Jana Kilińskiego 9 U2B 

kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty  Google
kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty  Instagram
kwiaciarniaonline kwiaty online e-kwieciarnia Gdańsk Trójmiasto Dostawa Kurier Po Prostu Kwiaty  Facebook